Betonárka Litoměřice

Poskytujeme vysoký standart služeb v oblasti výroby,
dopravy a čerpání betonu

Projekt
NOVÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ – BETONÁRNA
byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování nové věžové betonárny s míchacím jádrem, zefektivnění procesů provozu a vytvoření 2 nových pracovních míst.

DK beton, s.r.o. – Výroba, doprava
a čerpání betonu

Naším oborem je výroba, doprava a čerpání betonů, zdicích malt a potěrů. Betony jsou vyráběny dle ČSN EN 206-1 (ozn.C) a dle STO-205/123/2003 (dříve ozn.B). Betonárnu typu H1 Stetter s hodinovým výkonem 60 m³ čerstvého betonu provozuje naše společnost v celoročním automatické provozu. Dopravu materiálu poskytujeme mixi a sklápěčkami.

VÍCE

Naše zásady

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí
naší výrobní a dodavatelské strategie

Citlivě vnímáme otázku životního prostředí.

A proto se snažíme zapojovat veškeré možné a nám dostupné bezodpadové technologie a prvky do naší výroby, tak abychom co nejvíce omezili negativní dopad na okolní prostředí.

Zavedením poloautomatického provozu minimalizujeme

riziko selhání lidského faktoru a zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Prostřednictvím účinných filtrů ve fázi výroby směsí minimalizujeme riziko úniku prachových částic do okolí.

Do budoucna bychom chtěly co nejvíce

využívat alternativní a obnovitelné zdroje energie. V neposlední řadě se snažíme o citlivé začlenění betonárny do okolní krajiny mimo obydlenou zónu s omezením hlučnosti.

Kontakt

Naše firma sídlí v areálu Technických služeb na Střeleckém ostrově za Penny marketem v Litoměřicích, těšíme se na Vás. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře anebo po telefonu

Jednatel:
Petr Soldatek +420 777 797 295

Betonárka: 
Oldřich Salaba +420 777 797 294

Jednatel:
e-mail: soldatek@seznam.cz

Betonárka: 
e-mail: dk-beton@seznam.cz

Osvoboditelů 1228/24
410 02 Lovosice
okres Litoměřice
Česká republika