Ceník

Pronájem:

Naše firma nabízí pronájem betonpumpy. Blížší informace o betonpumpě se dozvíte telefonicky nebo na provozovně naší firmy.

Materiál:

  • Kamenivo Cement II/A-S 42,5 R VL
  • Čedič 4-8, 8-16, 16-22 – cena 310,-/tuna bez DPH,cenu neovlivňuje velikost kamene
  • Kamenivo Kačírek 8/16 – cena 310,-/ tuna bez DPH
  • Kamenivo 0/4 – cena 180,-/ tuna bez DPH