Služby

Výroba a rozvoz betonových směsí:
Zajistíme výrobu transportbetonu nebo zavlhlých betonových směsí a její dovoz na místo určení zákazníkem. Datum a hodinu dodání je třeba objednat telefonicky, mailem nebo osobně na dispečinku betonárny.

Čerpání betonových směsí:
Zajistíme též čerpání betonové směsi na místo určení. Disponujeme vlastními čerpadly a v případě nepokrytí čerpané vzdálenosti vlastními prostředky, pochopitelně zajistíme čerpadlo o dostatečném dosahu /max.délka výložníku 46m/. Tuto službu je nutné objednávat s předstihem min. 24hod na dispečinku betonárny.

Prodej drátků do betonu:
Prodáváme drátky do betonu což je rozptýlená ocelová výztuž která zvyšuje nárazuvzdornost betonu. Drátky jsou nepřetržitě skladem, při větším množstí dovezeme na místo určení. Datum a hodinu dodání je třeba objednat telefonicky, mailem nebo osobně na dispečinku betonárny.

Samonivelační podlahové potěry:
Vyrábíme tekuté směsi pro lité podlahy se samonivelačním účinkem s maximální velikostí zrna kameniva Dmax 4mm nebo 8mm.

Samonivelační podlahové potěry

Použití: Do podlahových konstrukcí všech typů – potěry pevně spojené s podkladem, plovoucí potěry i vytápěné potěry. Umožňují dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářejí ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.), nebo lze použít při určitých úpravách přímo jako finální podlahu.

Anhydritové samonivelačni podlahové potéry

Charakteristika:

Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem určená pro vnitřní podlahy umožňující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářející ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.) nebo při určitých úpravách sloužící přímo jako finální podlaha. Po zatuhnutí se vyznačuje homogenní a pevnou strukturou.

 

Složení:

Anhydritový samonivelační podlahový potěr je vyráběn z pojiva na bázi síranu vápenatého, jemnozrnného kameniva, vody a chemických přísad ovlivňujících zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti anhydritového potěru.

 

Výroba a doprava:

Výroba probíhá na betonárnách na základě průkazních zkoušek pomocí přesného dávkovacího zařízení, odkud je směs přepravována autodomíchávači na stavbu v konzistenci potřebné pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až na místo uložení.

 

Pokládka:

Díky vysoké tekutosti probíhá uložení směsi samovolným rozlitím. Pro dosažení ideální rovinatosti již není nutná vibrace, ale pouze lehké natřásání směsi speciální latí. Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Odpadá namáhavé a časově náročné zahlazení povrchu v kleče, jako je tomu u tradičních cementových potěrů, stejně tak jako poškození izolace nebo trubek podlahového vytápění pracovním nářadím.